• NIEZAWODNA JAKOŚĆ

  POMOC DROGOWA 24/7

 • EKSPRESOWA WYPOŻYCZALNIA

  AUTOLAWETY

 • PROFESJONALNY TRANSPORT

  MASZYN BUDOWLANYCH

Dane firmy / Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę https://www.pomoc24h.com, w rozumieniu Ustawy o Usługach Telekomunikacyjnych (TP) jest:

Siedziba firmy

Trans-Hol Marcin Kacprowicz
ul. Stabłowicka 104/4B
54-062 Wrocław

Tel.: +48 880-749-416
E-Mail: marcin.kacprowicz[at]pomoc24h.com
NIP 894-280-68-07
Właściciel: Marcin Kacprowicz

Informacja dot. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą rozstrzyganie sporów konsumenckich przez internet (platforma ODR). Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozwiązania sporu.

Informacje ogólne

Te ogólne informacje obowiązują w równym stopniu dla wszystkich znajdujących się poniżej rozdziałów.

Wizyta na naszej stronie internetowej

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową, nie podając swoich danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane dostępowe w tzw. serwerowych plikach log, takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych i wysyłającego zapytanie dostawcę usług. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i poprawienia naszej oferty, a następnie kasowane. Nie umożliwiają one identyfikacji Państwa osoby.

Realizacja zamówienia lub wysłanie zapytania o kontakt:

 • Dane osobowe są gromadzone, gdy przekażą nam je Państwo dobrowolnie w ramach nawiązania kontaktu lub zgłoszenia i realizacji dotyczącego naszych usług.
 • Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie do tego, żeby przekazać Państwu żądane informacje lub zaoferować nasze usługi, tzn. zapisywane i przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędnie konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie lub do realizacji zawartej umowy \ zamówienia.
 • Administrator strony informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 • Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 • Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 • Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku nawiązania kontaktu bez zawarcia umowy Państwa dane zostaną na Państwa życzenie usunięte z naszej bazy danych klientów.

Ochrona Państwa danych przed nadużyciem

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy przy pomocy środków aktualnych pod względem technicznym i organizacyjnym przed utratą, zniszczeniem oraz dostępem, zmianą i rozpowszechnianiem Państwa danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Podczas przekazywania danych osobowych w ramach zapytań, zgłoszeń czy podlegających ochronie danych w ramach dokonywanych zakupów stosujemy technologię szyfrowania celem zapewnienia pełnej poufności. Państwa dane osobowe są chronione hasłem, tak że tylko Państwo mają do nich dostęp. Nasze serwery stosują różne mechanizmy zabezpieczeń
i poziomów uprawnień, aby utrudnić nieupoważniony dostęp. Zawsze powinni Państwo traktować dane dostępowe jako poufne i zamykać okno przeglądarki internetowej, jeśli zakończyli Państwo sesję na stronie www.pomoc24h.com. Te działania uniemożliwią dostęp innym osobom do Państwa danych osobowych, jeśli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, udzielanych informacji, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w zakresie odwołania udzielonych zgód proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych, pan Marcin Kacprowicz:

Trans-Hol
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Marcin Kacprowicz
ul. Stabłowicka 104/4B
54-062 Wrocław
marcin.kacprowicz[at]pomoc24h.com

Poza wewnętrzną kontrolą ochrony danych przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych w Ustawie o ochronie danych osobowych przewidziane są instancje kontrolne, do których mogą się Państwo zwrócić w związku z egzekwowaniem swoich praw.

Dla Trans-Hol Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
E-mail: kancelaria[at]giodo.gov.pl

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdemu, na jego wniosek i w stosownej formie, należy udostępnić publiczny wykaz postępowań. W celu uzyskania wglądu do publicznego wykazu postępowań dla Trans-Hol proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych.